Mapes històrics

Ací vos pose un enllaç a la CARTOTECA de Kairos on trobareu mapes històrics de tots els períodes tant d'Història Universal com d'Espanya

Imatge de la terra de nit


Una forma de vore clarament les àrees més urbanitzades del món i per tant amb més població és vore de nit el planeta terra des de l'espai: fixeu-vos on es concentren, en les zones més allumenades i en les més obscures.

Mapa mundi interactiu

Fes clic en la imatge per entrar en una pàgina amb un mapa mundi interactiu dels continents i països. Pots fàcilment aprendre la localització dels continents, dels països... que ja hem vist que alguns van un poc despistats.
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/dicc/html/mapas/html/mage.html

Mapa deformat del turisme mundial


Observa el mapa. Estrany? Una tècnica utilitzada en geografia és deformar el mapa segons la distribució d'un fet o valor. En aquest cas es representa el tamany dels països segons la importància del turisme. Fes clic en el títol o ací per llegir la informació que ens proporciona el mapa.

En el llibre tenim un mapa que també representa el mateix fet, però que utilitza la tècnica de fluxos o de fletxes i és el grossor de les flexes i la seua direcció el que ens informa de la major o menor importància del turisme, el seu origen i destinació.

Interpretem el mapa de fluxos turístics

Observem el mapa animat dels fluxos turístics. Ja hem vist que és un mapa temàtic en el qual es representa els moviments d'alguna variable (persones, productes, capital....) entre diversos punts.
Els moviments es representen mitjançant fletxes que enllacen un lloc d'origen amb un altre de destí. El grossor de les fletxes ens indica els fluxos principals i els secundaris.
Fixem-nos bé en el títol i a llegenda per determinar la informació que ens ofereix i poder comentar-lo:

- Primer: quines són les principals zones emissores i receptores de turistes i els fluxos secundaris
- Segon: explica els motius econòmics i socials d'eixos moviments, tan de l'origen com de la destinació
- Tercer: estableix alguna conclusió


<>

mapes antics

Una ullada al món tal com era conegut en l'antiguitat i fins l'època medieval a través dels mapes.

Com promocionaven el turisme en Espanya?

Ja hem estudiat que el desenvolupament econòmic dels països occidentals permeté una estabilitat econòmica de les famílies. Açò es produí als anys seixanta i el turisme tigué un augment espectacular, també degut per disposar de temps d'oci: és el turisme de masses. Espanya començà a ser una de les destinacions per als turistes europeus. Turisme de "sol i platja" molt barat per als estrangers.
El vídeo següent era l'anunci de la tele d'aquells anys. Contesta: Quin era el missatge del vídeo?

Els efectes del turisme.

Quines activitats turístiques es promocionen en aquest spot publicitari?


El denominat turisme de "sol i platja" genera molts ingressos als països de l'Europa mediterrània. Però ja hem vist a classse que el turisme té efectes negatius. Compara les fotografies de Benidorm dels anys 60 i l'actual.

- El vídeo publicitari de Benidorm mostra la realitat sobre la gran densificació d'edificis en la primera línia de platja?
- Redacta unes línies sobre quines han estat les conseqüències negatives i aporta al menys dos mesures amb les que es podrien paliar.
- Quines són les perspectives de futur del turisme?