El rellotge de la Terra

A propòposit dels problemes del món actual: aquest rellotge no para de comptar dades, la majoria d'elles no massa bones.