La població futura

La informació dels autors ens diu que utilitza una fòrmula matemàtica per fer una projecció de la població futura. Si les característiques actuals es mantenen, l'ONU preveu una població de 9 mil milions de persones per a l'any 2050. Informació sobre açò en la wikipedia


Cada minut naixen 267 i moren 109

penseu que la Terra podrà soportar eixa desmesurada població? Cóm es podria solucionar?