El moviment de la Terra i les zones climàtiques

Tractem de comprendre a què es deu l'existència d'estacions diferenciades i de les distintes zones climàtiques. Obsservem en el següent flash els moviments de la Terra. Fes clic en la imatge.