El quadern de treball

Tal i com ja sabeu, utilizareu un quadern per treballar l'assignatura. Veïem ara unes orientacions de cóm organitzar-lo per a que vos siga un instrument útil: