Fem el mapa de les zones climàtiques del món

⇰ Anem a utilitzar aquest vídeo per a fer el mapa de les zones climàtiques del món al temps que observem cóm es fa un mapa dels climes amb el programa Paint.


⇰ I ara observeu el mapa següent que utilitzarem per representar les zones climàtiques. Com podeu comprovar a simple vista hi ha alguna diferència amb el mapa que hem vist al vídeo.
Pregunta: Algú se'n recorda dels diferents sistemes de projecció de la Terra en un mapa, concretament el mapa Mercator i el mapa de Peters?