Peters versus Mercator

Observa les diferències entre les dues projeccions cartogràfiques. Una és de la Peters i l'altra la de Mercator. La projecció de Peters és equivalent: respecta l'extensió de les àrees encara que les deforma; mentre que la projecció de Mercator és conforme: respecta la forma però no així l'extensió. Sabeu dir quina és quina?

                                       

Per què hi ha distintes formes de representar la terra? Per la dificultat que suposa traslladar una esfera a un plànol o de convertir una pilota en un llançol.  Si vols saber-ho, fes clic ací