La recuperació de la 1ª avaluació


Hola. Com ja sabeu, la recuperació és dels continguts corresponents a les unitats 1 i 2. A continuació vos indique les activitats que haureu de tindre fetes obligatòriament al quadern i vos informe dels criteris d'avaluació. En la barra lateral, tenim l'AGENDA amb la data.

Activitats


  • Unitat 1 El medi físic mundial i europeu:
- activitats 1, 2, 7, 9, 12
- activitats de la pàg. 18: 4, 5, 6, 7
- avaluació de la pàg. 19: 1, 4, 5 i 6
  • Unitat 2 El medi físic d' Espanya:
- activitats 2, 6, 8, 12, 13
- activitats de la pàg. 30: 1, 2, 5, 6
- avaluació de la pàg. 31: 1, 3, 4, 5, 6

Criteris d'avaluació

- Localitza els continents, oceans, els principals elements del relleu i geogràfics del món i d'Europa
- Descriu les característiques del relleu, aigües i costes del món i d'Europa
- Diferencia els elements i els factors del clima
- Explica la influència dels factors en el clima
- Localitza les grans zones climàtiques del planeta i descriu les característiques dels principals tipus de climes

- Localitza les principals unitats de relleu de la Península, els rius i els diferents climes d'Espanya
- Localitza els distints vessants del rius i les seues característiques
- Estableix la relació entre el clima i els paisatges naturals d'Espanya

Confiada com sóc, estic segura de que vos preparareu.