Continguts, criteris i instruments de la 2ª avaluació


Vos deixe ací el document que ja tenim al tauló amb la informació de la planificació del curt i intens segon trimestre que ens espera.
  • Unitats
UNITAT 4 EL SECTOR PRIMARI
1. El sector primari
2. Els factors i els elements del paisatge agrari
3. Distribució i situació actual de l'agricultura i la ramaderia
4. Els sistemes agrícoles
DEBAT: TRANSGÈNICS O AGRICULTURA ECOLÒGICA?

UNITAT 5 EL SECTOR SECUNDARI
1.El sector secundari
2.Les matèries primeres
3.Les fonts d’energia
4.La indústria pesant i la indústria lleugera
5.Els factors de localització de la indústria
ELS PROBLEMES MEDIAMBIENTALS

UNITAT 6 EL SECTOR SERVEIS
1.El sector serveis
2.El turisme
LA INTERPRETACIÓ D'UN MAPA DE FLUXOS TURÍSTIC
  • Instruments
- Dos controls: unitat 4 i unitat 5
- Exercicis i activitats pràctiques com la realització d’un gràfic i comentar-lo; anàlisi i comentari d’un mapa; imatges sobre tipus de turisme, realització d'un tríptic publicitari en grup.