La tornada de vacances


La tornada.
Els profes ja sabem que sempre cal tindre un pla "B" després d'unes vacances