IDH - Índicador de Desenvolupament Humà

En aquesta web guiadelmundo.org han creat una mapa interacitu amb els Indicadors de Desenvolupament Humà. Ens vindrà molt bé per fer una activitat al respecte.


Fes clic en el mapa:
  1. Consulta en el llibre i explica què és l'IDH
  2. Selecciona en la pestanya del menú Desarrollo Humano i escriu els cinc països amb l'IDH més i baix i els cinc amb l'IDH més alt. Escriu també a quins continents pertanyen cadascú d'eixos països.
  3. Selecciona Médicos i busca i anota el número de metges per cada 100.000 persones de Rwanda i d'Espanya. 
  4. Escriu la localització respecte de Centre - Periferia de cadascú dels països anteriors