Històries del canvi climàtic

 Ja no es pot negar que són les nostres activitats i la nostra forma de vida les que han provocat l'escalfament del Planeta. I si som els humans els responsables, sols els humans podem evitar-ho. 

Però què és el canvi climàtic?  En la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic, la O.N.U. va definir-lo com "aquell canvi que podem atribuir directa o indirectament a l'alteració que l'activitat  humana causa en la composició de l'atmòsfera".  

El 16 de setembre de 1987 es posava de manifest la preocupació per l'escalfament del planeta amb la signatura del Protocol de Montreal. 
Aquella preocupació dels polítics ha quedat en això, preocupació i poques accions. Els interessos econòmics particulars estan per sobre de l'interés general. Des d'aleshores la temperatura de la Terra ha augmentat sense parar, el desgel i la desertificació  va a un ritme accelerat, plutges torrencials... 

Incendis desconeguts i temperatures insòlites en Rússia, inundacions devastadores a Pakistan. Aturar aquesta catàstrofe irreversible per a persones, animals i plantes és cosa de tots i totes, en el dia a dia. 


Rusia teme más incendios por causa del calor
Las inundaciones causan una tragedia sin precedentes en Pakistán

Más de tres millones de afectados y hasta 1.500 muertos.- La tercera presa del país amenaza con desbordarse.