Cóm és el món en miniatura?

Si reduirem el món a 100 persones, cóm seria?The Miniature Earth creada en 1990 amb el títol de State of the Villlage Report per Donella Meadonws