Recuperació de la 1ª avaluació

QUÈ CAL SABER I SABER FER PER RECUPERAR

UNITAT 1 EL MEDI FÍSIC MUNDIAL i D'EUROPA
1.- Localitzar correctament els oceans i continents.  Exercici on line per repasar
2.- Descriure les característiques dels continents. Localitzar els elements geogràfics més importants.
3.- Descriure les característiques del relleu i costes d'Europa.
4.- Descriure les característiques dels vessants dels rius d'Europa
5.- Localitzar els elements geogràfics més importants d'Europa.
6.- Explicar els factors i els elements del clima.
7.- Localitzar les grans zones climàtiques de la Terra. Descriure les característiques dels principals climes de la Terra 

UNITAT 2 EL MEDI FÍSIC D'ESPANYA
1.- Localitzar les principals unitats de relleu de la península
2.- Localitzar els diferens paisatges naturals d'Espanya i explicar les característiques del clima i la vegetació.
3.- Diferenciar els vessants dels rius i les seues característiques