Fem un glogster

Amb el material de la visita a El Cabanyal vos propose fer un glogster.
Què és? És un mural digital multimèdia que permet fer múltiples composicions elegint el fons, títols, cartells, fotografies, imatges... i permet posar text, música, vídeos, links... Tot on line i de forma senzilla. El següent vídeo ho explica en 90"ELEMENTS DELS VOSTRE GLOGSTER:
- Títol adequat al contingut. Sigueu creatius per no repetir tots el mateix títol.
- Fons adequat i que permeta vore amb claredat els elements.
- Un breu text presentant l'activitat realitzada.
Les vostres fotografies (sel.lecionades) i vídeo (si en teniu) de l'entrevista. 
- Cartells o pintades al.lusives al problema del barri.
- Vídeo i dibuix relacionat amb el tema que trobeu en internet.
- Links a pàgines de periòdics amb informació el problema del barri (notícia, article)
. IMPORTANT: tingueu cura del disseny en CLAREDAT, poseu TÍTOLS o DESCRIPCIÓ als elements del vostre glogter.