Fotopregunta: els paisatges agraris

L'agricultura i la ramaderia han transformat els paisatges agraris, en eixe paisatge podem identificar uns elements que els diferencien.

Observa les fotografies, consulta i contesta.
(has de contestar en comentari: posa el nom i inicials dels cognoms i el grup; el número de la fotografia i la resposta)

1. Sistema de cultiu? Concreta cóm es denomina la tècnica que utilitza.


2. Sistema de cultiu? Indica on es localitza aquest paisatge.


3. Tipus de cultiu?  Sistema de cultiu?

paisatge de Castella

4. Tipus de cultiu? Segons la grandària de la parcel.la de que es tracta?

oliverars

5. Segons la varietat de cultiu, de què es tracta? Sistema de cultiu?6. Segons el rediment de la terra, de quina agricultura es tracta? Puntua més si l'expliques.

cultiu de tulipans a Holanda

1 comentari:

Anònim ha dit...

1-