Activitat del gràfic del consum d'energia.

Activitat: observa el gràfic i contesta


La demanda d'energia domèstica i industrial augmenta any rere any.

L'ONU preveu que augmente el consum d'energies renovables, més netes i segures.

Actualment, la producció d'energia amb fonts renovables és reduïda, ja que la tecnologia per produir-la i distribuir-la està poc desenvolupada o és molt costosa.

1. Quina és la font d'energia més utilitzada fins els primers anys del segle XX?
2. Quines són les tres fonts d'energia més utilitzades durant el segle XX?
3. Quina és la previsió al segle XXI del consum energètic respecte de les energies no renovables i de les renovables?

Tras la marca

Coca-Cola, Pepsi i ABF, el sucre que utilitzen provoca acaparament de terres, vulnera drets humans i desforestació: