Interpretem el mapa de fluxos turístics

Observem el mapa animat dels fluxos turístics. Ja hem vist que és un mapa temàtic en el qual es representa els moviments d'alguna variable (persones, productes, capital....) entre diversos punts.
Els moviments es representen mitjançant fletxes que enllacen un lloc d'origen amb un altre de destí. El grossor de les fletxes ens indica els fluxos principals i els secundaris.
Fixem-nos bé en el títol i a llegenda per determinar la informació que ens ofereix i poder comentar-lo:

- Primer: quines són les principals zones emissores i receptores de turistes i els fluxos secundaris
- Segon: explica els motius econòmics i socials d'eixos moviments, tan de l'origen com de la destinació
- Tercer: estableix alguna conclusió


<>

6 comentaris:

alex ha dit...

empar una pregunta en el ultim apartat els dels mapes que nia que saver per al examne? de lo de les flextes i aixo... ??


contesta plis :)

Empar ha dit...

Hola Alex. No sé si voràs el comentari per que encara no he averiguat on es contesta. Per a l'examen si que va el saber comentar un mapa de fluxos turístics, tal i com hem fet en classe: descripció de la informació del mapa i explicar el tipus de turisme en eixos països i les causes.
Empar

Empar ha dit...

Hola Alex, com que veig que simplement es pot contestar en la mateixa finestra on està el teu comentari, t'acabe de indiar tot el que va per a l'examen i que vaig posar en la pissarra el dilluns: l'apartat 1, 4 i 5, a més de repasar amb les activitats i on està Punts Clau i el cas de Benidorm en les pàgines que també s'han indicat en la pissarra. OK?

Anònim ha dit...

Empar contestam al missatge ke te enviat per els comentaris de la foto de la terra de nit.

Clara ha dit...

Empar que es aixo de Benidorm?
que hi ha que saver? Perque al llibre no se a on esta!

fran santamaria ha dit...

_Empar aixo dels mapes que hia que saber al examen?