menú

Informe de las Desigualdades del Desarrollo Humano en el Siglo XXI


La nostra societat globalitzada no funciona.

#IDH2019 Informe sobre el desenvolupament humà 2019 de Nacions Unides, publicat en desembre de 2019.

Les desigualtats s'accentuen: desigualtats relacionades amb la vida i la mort; desigualtats en l'accés al coneixement i les tecnologies. Un clar signe de que per al progrés de la humanitat, la nostra societat globalitzada no funciona.


DESIGUALTATS VIDA - MORT


DESIGUALTATS DE CAPACITATSDESIGUALTATS EN L'ACCÉS A L'EDUCACIÓDESIGUALTATS EN L'ACCÉS A LA TECNOLOGIA


CINC MISSATGES CLAUS

Evolució de la temperatura global 1850-2018. Gràfic animat

#GlobalWarming #ClimateChange
La temperatura mitjana global del Planeta ha augmentat,  sobretot durant la segona meitat del segle XX i de manera molt important en els anys que portem del segle XXI. 
L'escalfament i el canvi climàtic és un fet; i serà irreversible si els governs no implementen les mesures necessàries i si la ciutadania no actuem en consciència com consumidors i consumidores respectuoses amb el mediambient. 
Font twitter @RARohde

Mapamundi interactiu dels Drets Humans

Interdependents i corresponsables en el món globalitzat. 

Mapamundi del Drets Humans per posar de relleu la interdependència de problemàtiques aparentment llunyanes, però  de les que totes les persones som corresponsables.

Guerres, violència de gènere, espoli de recursos naturals, tràfic de persones. Són els efectes de la globalització i manifestacions de la violència. Alhora, les iniciatives de defensa dels drets humans es multipliquen.

Pots consultar la descripció de les escenes, buscar il·lustracions per paraules clau o filtrar els dibuixos corresponents als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. (clic en la imatge o en l'enllaç)

Il.lustracions http://www.benagespg.com/

Los paraisos fiscales y sus consecuencias sociales

Video en el que se explica el efecto que tiene que grandes las empresas y las grandes fortunas evadan pagar sus impuestos.