Com promocionaven el turisme en Espanya?

Ja hem estudiat que el desenvolupament econòmic dels països occidentals permeté una estabilitat econòmica de les famílies. Açò es produí als anys seixanta i el turisme tigué un augment espectacular, també degut per disposar de temps d'oci: és el turisme de masses. Espanya començà a ser una de les destinacions per als turistes europeus. Turisme de "sol i platja" molt barat per als estrangers.
El vídeo següent era l'anunci de la tele d'aquells anys. Contesta: Quin era el missatge del vídeo?