L'activitat econòmica. Mapa conceptual

Mapa conceptual que ens guiarà pels continguts de la unitat L'activitat econòmica.