Activitat els elements dels paisatges agraris


Vos propose una activitat ben senzilla per puntuar. L'agricultura i la ramaderia han transformat els paisatges naturals. En els paisatges agraris podem identificar uns elements com els tipus de cultius i els sistemes de cultiu o la grandària de les parcel.les. Heu de contestar clicant en comentari, posant el nom, el curs i el número de la pregunta.
  1. Llegeix la informació del llibre i redacta unes línies on sintetitzes les diferències entre l'agricultura extensiva i l'agricultura intensiva. No puntuarà la còpia textual. Cal redactar amb frases completes i correcta ortografia.
  2. Indica quin dels següents paisatges agraris correspon a un latifundi i quines a un minifundi
  3. Quines d'elles són agricultura de secà i quines de regadiu? Quines són les  diferents tècniques de regadiu?14 comentaris:

David Peris ha dit...

1- *l'agricutura extensiva es un exemple de l'agricultura d'autsuficiencia. pretenen reduïr costos de producciò.Per la cual cosa Es cultiven en grans extensions. S'utilitza molt la maquinaria i molt poc la mà d'obra Es practica en África, a Amèrica central i a l'est de l'Amèrica del sud, normalment a les zones mnys poblades. L'agricultura extensiva produeix productes com: cigrons, cacauets...
*L'agricultura intensiva es creà per a fer posible que un producte servira per a alimentar a molta gent. Per a aprofitar al maxim la terra, va fer falta una important mà d'obra, fins i tot van tenir que dividir les vessants de les muntanyes en parcel·les. Repleguen dos o tres collites a l'any.

2- *La primera foto es un latifundi ja que te una grandaria considerable.
*La segona foto es un minifundi, perque son tot parcel·les xicotetes.

3- *La primera foto correspon a un paisatge de regadiu ja que necesita una gran quantitat d'aigua.
*La segona foto correspon a un paisatge de secà ja que no necesita quasi gens d'aigua.

DAVID PERIS 3ºC

Oscar Salcedo Quiles .3ºC. ha dit...

(1-) La diferencia entre agricultura intensiva i agricultura extensiva es que:
l'agricultura extensiva o de secà és un altre exemple de l'agricultura d'autosuficiència. El terreny cultivable es divideix en parcel·les :una es deixa en guaret o repòs el sòl recupere la seua fertilitat de manera natural i es planta en altes parcel·les.El bestiar es el que proporciona l'adob.
I l'agricultura intensiva es un sistema de producció agricola que fa un us intensiu de els mitjans de producco.En aquest tipus d'agricultura es produeixen cantitats inmenses de productes en espais molt reduits ,de un sol tipus de producte .En aquesta agricultura s'utilitza molt l'energia solar i combusyibles derivats tambe se apliquen productes químics com els fetilitzants tratats o plaguicides.

(2-) A:Latifundi
B:Mnifundi.

(3-) 1:Rgediu.
2:Seca.
3:Regadiu.

Guillem LLorca ha dit...

1.L'agricultura extensiva es una agricultura que utilitza la mà d'obra per falta de tecnologia, sol estar en els paisos menys desenvolupats i L'agricultira intensiva es agricultura que untilitzen més els metodes tecnologics i tambe s'utilitzen més les maquines per arreplegar la collita.

2. A: Latifundi B: Minifundi

3. 1:Secà 2:Regadiu 3:Regadiu

Empar ha dit...

Hola. Ja he vist les contestacions de Guillem, de Óscar i de David. Algú ha comés una equivocació en la identificació del tipus d'agricultura. El raonament de les diferències entre l'agricultura intensiva i l'agricultura extensiva estan bé. Han consultat en el llibre i han trobat la informació. Tots tres tenen adjudicat el positiu corresponent. Molt bé, xics.

Anònim ha dit...

Marcos Masià 3ºC Pregunta 1
L'agricultura intensiva: L'agricultura intensiva es aquella que es fa en pobles on no hi ha moltes terres
L'agricultura extensiva: L'agricultura extensiva a diferencia de la intensiva, es practica en pobles on el terreny es gran

Anònim ha dit...

Marcos Masià 3ºC Pregunta 2
A:Latifundi B:Latifundi
Pregunta 3
1:regadiu 2:secà 3:secà

SOFIA ha dit...

1. L'agricultura intensiva és aquella en la qual per tal d'obtindre el màxim rendiment de les parcel.les es realitzen fortes inversions en materials i treballadors. Es practica en llocs molt poblats i amb poques terres cultivables.
L'agricultura extensiva, pel contrari, té com a objectiu principal reduir al màxim els costos de producció. Per això es cultiven grans extensions de terreny. Es practica en llocs poc poblats, amb cultius de secà.

2. La imatge A és un paisatge agrari latifundi, i la imatge B, un paisatge agrari minifundi.

3. Els paisatges 1 i 3 tenen una agricultura de regadiu, mentre que el paisatge 2, té una agricultura de secà.


SOFIA 3ºA

Anònim ha dit...

1- En l’ agricultura extensiva hi han dos tipus:-De alt rendiment: Es cultiven grans extensions amb poca mà d’ obra i molta maquinària.

-De baix rendiment: Se emplea poca maquinària.

L’ agicultura intensiva:
-De regadiu: Es practica a les valls de rius com el Nil.2- Imatgens:
A- La primera imatge es minifundi perquè es un territori de dimensions reduïdes de la qual la producció es insuficient.
B- La segona imatge es latifundi ia que es un territori de gran extensió caracteritzat per l’ us ineficaç dels recursos disponibles.3- Imatges:
-Les imatges 1 i 3 son de regadiu perquè s'aplica l'operació de proporcionar aigua a la terra per a afavorir l'òptim desenvolupament de les plantes.

-La imatge numero 2 es de agricultura de secà perquè no es fa aportació d'aigua per l'home, utilitzant només la que prové de la pluja.


Jordi Ferrer 3A

Empar ha dit...

Hola Marcos Masià. He llegit la teua contestació i per poder puntuar caldrà que tornes a llegir la informació del llibre atentament i contestar bé. També caldrà que et fixes en les fotos detingudament.. val?

Empar ha dit...

Hola Sofia, ja he vist la teua contestació i està realment molt bé. Naturalment, ens el positiu corresponent.

Empar ha dit...

Hola Jordi. Ja he llegit la teua contestació. Malgrat que la primera pregunta calia contestar-la de manera redactada amb frases (no guionets) i que has comés error en la 2, t'adjudique el positiu, doncs has buscat la informació i la 3 està bé.

Moises Juan Guillem.3ºA. ha dit...

(1-)la diferencia entre l'agricltura extensiva i l'agricultura intensiva es:
-L' agricultura intensiva: és aquella en la cual per tal de obtindre el maxim rendiment de les parcel·les es realitzen fortes invercions.Es caracteritica dels llocs molt poblats i amb poques terres disponibles.
-L'agricultura extensiva:Te com a objectiu principalreduir al maxim els costos de produccio.Per això es cultiven grans extensions de terrenyn,en la actualitat utilitzant maquinaria i poca ma d'obra.Es practica en llocs poc poblats.
(2-)
A-Latifundi.
B-Minifundi.
(3-)
1-Regadiu.
2-Seca.
3-Regadiu.

Claudia Baranova 3.A ha dit...

1.
Les diferencies entre l'agricultura extensiva i l'agricultura intensiva es que en l'agricultura intensiva es cremen les parceles per a tornar a plantar i en l'agricultura extensiva es deixa en repos la parcela, mentres que planten en una altra parcela.

2.
Dels següents paisatges agraris correspon a un latifundi la imatge B,i a un minifundi correspon la imatge A.

3.
Dels paisatges següents correspon a una agricultura de regadiu les imatges 1 i 3, i una agricultura de secà correspon la imatge 2.

esperanza ha dit...

1-L'agriculta intensiva es diferencia de L'agricultura extensiva en:
L'intensiva aprofita poc espai cultivant les llavors molt apropades.
L'extensiva utilitza molt espaiy planta el mateix.

2-
a) Minifundi.Te poca espansio
b)Latifundi. Te molta espansio

3-
1-Regdiu
2i3-Seca


esperanza 3A