Tras la marca

Coca-Cola, Pepsi i ABF, el sucre que utilitzen provoca acaparament de terres, vulnera drets humans i desforestació: