Calcular percentatges

Per als qui van un poc perduts en calcular percentatges, un vídeo que ho explica fàcil, fàcil fàcil